உணவே மருந்து

ஒரு ஆறு மாதங்களுக்கு முன்பு நான் மன நல மருத்துவரின்ஆலோசனைகளைக்கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன். இதற்கு முன்பும் பலமுறை. சிக்கல்என்னவென்றால் மன அழுத்தம். அதாவது “ஸ்ட்ரெஸ்”…