தமிழோடு நிலைக்கப் பிறந்தவன் – பாகம் – 1/6

“தமிழோடு நிலைத்திருக்கப் பிறந்தவன் இக்கவிஞன்” என பாவேந்தர் பாரதிதாசனால் புகழாரம் சூட்டப்பட்ட ஒரு மாபெரும் கவிஞனைப் பற்றித்தான் இப்போது நாம் பேசப்…