சத்தமின்றி ஒரு சாதனையாளன்

ரத்தமின்றி, கத்தியின்றி நடந்த புரட்சிகளை நாம் கேள்வியுற்றிருக்கிறோம். சத்தமின்றி, சந்தடியின்றி சாதனைகள் புரிந்துவரும் ஒரு சாதனையாளனைப் பற்றி நீங்கள் கேள்விப்பட்டதுண்டா? ஓரிரண்டு…

பாரதியார் முஸ்லீம்களுக்கு எதிரானவரா..?

அண்மையில் ஒரு காணொளி பார்த்தேன். அதில் இந்து மக்கள் கட்சித் தலைவர் அர்ஜூன் சம்பத் இப்படியாக உரையாற்றுகிறார். அதாவது பாரதியாரை தமிழ்நாட்டில்…

கிணற்றோடு ஓர் அனுபவம்

(மு.தமிமுன்அன்சாரி MLA, அவர்களின் கிணறுகள் குறித்த ஒரு அனுபவ பதிவு..) நீர்த்தேக்கங்களில் முக்கியமானது கிணறு. அது தண்ணீர் ஓய்வெடுக்கும் குகை! வற்றாத…

இந்த நூற்றாண்டின் ஆகச்சிறந்த பேராசிரியர்

இந்த சாரல் என்ற இணையதளம் ஆரம்பித்ததன் நோக்கம், அரசியல் ,கல்வி, மருத்துவம், விவசாயம் குறித்தும் சமூகத்தில் உள்ள நல்ல விசயங்களையும் எங்களால்…