தீன் தமிழ்க் கவிஞன் ஆபிதீன் – பாகம் 1/4

நாகூர் புலவர் ஆபிதீனைப் பற்றி ஏராளமானோர் ஏராளமாக எழுதியிருக்கிறார்கள். நானும் என் வலைப்பதிவில் அவரைப் பற்றிய தகவல்கள் நிறைய பதிவேற்றி இருக்கிறேன்.…